Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Tysiąclecia na Cergowej G.

Beskid Niski

Rezerwat leśny

Data utworzenia : 1963

Powierzchnia : 61,35 ha  (wg aktów normatywnych) Położony niedaleko wsi Jasionka, na północnych stokach Cergowej (716 m n.p.m.), w gminie Dukla.

Występują tu wychodnie skalne, płytkie jaskinie, zsuwy i obrywy.

Przedmiotem ochrony jest  fragment  mieszanego lasu górskiego ze stanowiskami cisa pospolitego (ok. 100 sztuk, głównie w formie krzewiastej) oraz kłokoczki południowej. Głównym zespołem w rezerwacie jest żyzna buczyna karpacka, a na niewielkich fragmentach rośnie grąd subkontynentalny, jaworzyna górska i olszynka karpacka. Występują tu rzadkie rośliny zielne, m.in.: języczniki zwyczajny, pióropusznik strusi, paprotnik kolczysty, paprotnik Brauna, pluskwica europejska, tojad wiechowaty, sałatnica leśna, lulecznica kraińska, czosnek niedźwiedzi, obrazki alpejskie, cebulica dwulistna, śnieżyczka przebiśnieg, buławnik mieczolistny, kruszczyk siny i kostrzewa górska.

W obrębie rezerwatu znajduje się źródełko z kapliczką, związane z kultem św. Jana z Dukli, do którego prowadzi ścieżka przyrodnicza.


Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze

Galeria - Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe