Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Szeroka w Beskidzie Małym

Beskid Mały

Rezerwat leśny

Data utworzenia : 1960

Powierzchnia : 49,51 ha  (wg aktów normatywnych) 


Położony niedaleko wsi Wielka Puszcza, w gminie Łękawica. Obejmuje zalesione szczytowe partie i południowe zbocza góry Kocierz (879 m.n.p.m.).

Celem ochrony jest zachowanie dolnoreglowych pozostałości naturalnej puszczy karpackiej z pomnikowymi okazami jodeł i buków. Niektóre drzewa mają ponad 200 lat.  Rośnie tu m.in. wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, parzydło leśne, śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów, marzanka wonna i  kopytnik pospolity.

Żyje tu jeleń oraz sarna, a w latach obfitego owocowania buków bardzo licznie występują dziki. Z ptaków na uwagę zasługują krogulec, myszołów i pustułka.

Przez rezerwat prowadzi czerwony szlak turystyczny z Leskowca przez Łamaną Skałę, Potrójną, Przełęcz Kocierską, Żar, Hrobaczą Łąkę do Bielska-Białej.

 
Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wojewodzki-rejestr-form-ochrony-przyrody[dostęp 2015-04-02]
 

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe