Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Stok Szyndzielni

Beskid Śląski

Rezerwat krajobrazowo-leśny

Data utworzenia : 1953

Powierzchnia : 54,96 ha  (wg aktów normatywnych) 


Położony w dzielnicy Wapienica w Bielsku-Białej, na terenie na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego”. Obejmuje fragment  stromych zboczy góry Trzy Kopce ( 1083 m n.p.m.), opadających na północ i północny-wschód ku Dolinie Wapienicy i potokowi Barbara.

Przedmiotem ochrony jest tu górski starodrzew mieszany o charakterze naturalnym. Główne zespoły leśne w rezerwacie to:  żyzna buczyna karpacka, zachodniokarpacka świerczyna górnoreglowa, kwaśna buczyna górska i jaworzyna z miesiącznicą trwałą. Rośnie tu m.in. śnieżyczka przebiśnieg, widłak wroniec, widłak jałowcowaty, kopytnik pospolity, marzanka wonna, ciemiężyca zielona, podrzeń żebrowiec, czosnek niedźwiedzi, goryczka trojeściowa, naparstnica purpurowa i liczydło górskie.


Rezerwat Stok Szyndzielni

Galeria - Rezerwat Stok Szyndzielni

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wojewodzki-rejestr-form-ochrony-przyrody[dostęp 2015-04-02]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-04-03]
  • http://www.2007.przyroda.katowice.pl/rezerwaty_przyrody.html[dostęp2015-04-04]
 

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe