Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Kamień nad Rzepedzią

Beskid Niski

Rezerwat przyrody nieożywionej
 
Data utworzenia : 2012

Powierzchnia: 91,83 ha (wg aktów normatywnych)


Położony  w gminie Komańcza, w Paśmie Bukowicy, na zboczach góry Kamień (717 m n.p.m.), w miejscowości Rzepedź, na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Beskidu Niskiego Natura 2000 oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.

Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie i ochrona grup skał piaskowca eoceńskiego wraz z otaczającym go drzewostanem.

Przez grzbiet Kamienia przebiega główny szlak beskidzki.


Rezerwat Kamień nad Rzepedzią

Galeria - rezerwat Kamień nad Rzepedzią

Bibliografia:
  • http://www.zielonepodkarpacie.pl/obszary-chronione/rezerwaty-przyrody/kamien-nad-rzepedzia/
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-11- 25]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe