Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Przełom Sanu pod Grodziskiem

Pełna nazwa : Przełom Sanu pod Grodziskiem

Rezerwat krajobrazowy
 
Data utworzenia : 2003

Powierzchnia : 100,24 ha (wg aktów normatywnych)

 
Położony niedaleko wsi Zwierzyń, między zakolem Sanu i Jeziorem Myczkowieckim, na terenie trzech gmin: Olszanicy, Soliny i Lesko.

Przedmiotem ochrony jest część doliny Sanu wraz z górą Grodzisko (552 m n.p.m.) i porastające go lasy z licznymi gatunkami roślin chronionych i rzadkich w runie. Rośnie tu grąd subkontynentalny, żyzna buczyna karpacka, jaworzyna karpacka i olszynka karpacka. Można tu spotkać m.in. języcznik zwyczajny, paprotka zwyczajna, paprotnik Brauna, bluszcz pospolity, tojad mołdawski, groszek wschodniokarpacki, omieg górski, lulecznica kraińska, lilia złotogłów, śnieżyca wiosenna, śnieżyczka przebiśnieg, cebulica dwulistna, ciemiężyca zielona, podkolan biały i kruszczyk siny. Rośnie też rzadki grzyb – szmaciak gałęzisty.

Żyje tu również wiele gatunków płazów.


Rezerwat Przełom Sanu pod Grodziskiem

Galeria - Rezerwat Przełom Sanu pod Grodziskiem

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 20]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe