Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Przełom Osławy II

Pełna nazwa : Przełom Osławy pod Duszatynem

Rezerwat krajobrazowy
 
Data utworzenia : 2000

Powierzchnia:  322,45 ha (wg aktów normatywnych)Położony pomiędzy wsiami Duszatyn i Prełuki, w dolinie Osławy, w gminie Komańcza, częściowo na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego i Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Beskidy Wschodnie”. Obejmuje rejon przełomu rzeki wraz z malowniczym meandrem w uroczysku Łokieć oraz z przyległymi zboczami góry Karnaflowy Łaz (709 m n.p.m.).

Przedmiotem ochrony jest zachowanie najpiękniejszego fragmentu doliny rzeki Osławy, której zbocza porasta drzewostan jodłowo-bukowy, tworzący zbiorowisko reglowej buczyny karpackiej. W rezerwacie rosną m.in.: wawrzynek wilczełyko, parzydło leśne i omieg górski. Jest on także ostoją dla dzikiej zwierzyny.


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 20]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe