Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Przełom Osławy

Pełna nazwa: rezerwat przyrody Przełom Osławy pod Mokrem

Pogórze Bukowskie

Rezerwat krajobrazowy
 
Data utworzenia :  2003

Powierzchnia: 142,79 ha (wg aktów normatywnych)  


Położony pomiędzy wsiami Wysoczany i Mokre, w gminach Komańcza i Zagórz. Obejmuje malowniczy przełom rzeki Osławy na długości 3 km oraz tereny po obu stronach rzeki, która tworzy tutaj dwa duże zakola pomiędzy lesistymi masywami Sokolisk i Kiczerki.

Przedmiotem ochrony jest właśnie ten przełom, wraz ze zbiorowiskami leśnymi ze stanowiskami cennych roślin.

Rośnie tu buczyna karpacka, kwaśna buczyna górska, grąd subkontynentalny i nadrzeczna olszyna górska. W rezerwacie występują ponadto  zbiorowiska roślinności wodnej oraz łąkowe i pastwiskowe. Rośnie tu wiele rzadkich i chronionych roślin, m.in.: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, tojad wschodniokarpacki, pokrzyk wilcza jagoda, liczydło górskie, przetacznik górski, parzydło leśne, lilia złotogłów, goryczka orzęsiona, goryczka trojeściowa, kruszczyk siny, kruszczyk szerokolistny, storczyk plamisty, podkolan biały i gnieźnik leśny.Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 28]
 

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe