Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Przełom Jasiołki

Beskid Niski

Rezerwat krajobrazowy

Data utworzenia : 1976

Powierzchnia : 123,41 ha  (wg aktów normatywnych) 


Położony przy drodze z Jaślisk doTylawy, niedaleko wsi Daliowa, na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

Przedmiotem ochrony są tu naturalne zbiorowiska leśne, rosnące nad  dwukilometrowy przełomem Jasiołki. Rzeka tworzy tu głęboką i wąską dolinę, otaczają ją strome, miejscami skaliste zbocza. Las w rezerwacie ma układ piętrowy, dołem rośnie las łęgowy, wyżej grąd, a najwyżej żyzna buczyna karpacka. Można tu także spotkać jaworzynę górską. Występuje tu wiele rzadkich i chronionych roślin, m.in.: języcznik zwyczajny (jedno z największych stanowisk w Polsce), pióropusznik strusi, paprotnik Brauna, paprotnik kolczysty, paprotka zwyczajna, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, rozchodnik karpacki, tojad mołdawski, tojad dzióbaty, lulecznica kraińska, powojnik alpejski, obrazki plamiste, smotrawa okazała, omieg górski, ciemiężyca zielona, kruszczyk szerokolistny, buławnik mieczolistny, kostrzewa górska i turzyca siedmiogrodzka.

Gnieździ się tu także bocian czarny.


Przez rezerwat poprowadzona jest ścieżka dydaktyczna „W przełomie Jasiołki”.

Rezerwat Przełom Jasiołki

Galeria - Rezerwat Przełom Jasiołki


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe