Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Przełom Białki

Pełna nazwa: Przełom Białki pod Krempachami

Kotlina Orawsko-Nowotarska

Rezerwat krajobrazowy

Data utworzenia : 1959

Powierzchnia : 8,51 ha 
(wg aktów normatywnych)

 

Położony niedaleko wsi Nowa Biała, w gminie Nowy Targ. Obejmuje krótki przełom rzeki Białki pomiędzy  skałkami : Kramnicą (688 m n.p.m.) i  Obłazową (670 m n.p.m.). Ich zbocza są bardzo strome i mają po kilkadziesiąt m wysokości względnej.

Rezerwat położony jest na terenie dwóch mezoregionów - Kramnica położona jest w Pieninach Spiskich, a Obłazowa  w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Granicą tych mezoregionów jest Białka. Kiedyś obie te skały stanowiły jeden masyw, który został przecięty przez rzekę.

Pierwszy rezerwat został tu utworzony już w 1931 roku, na powierzchni 7,5 ha. Przedmiotem ochrony są walory przyrodnicze, krajobrazowe i naukowe tego miejsca. Na skałach i w ich najbliższym otoczeniu występują zbiorowisk roślinności naskalnej oraz ciepło- i wapieniolubnej, z licznymi gatunkami roślin kserotermicznych i górskich, w tym aż 10 gatunków alpejskich, które przybyły tutaj z Tatr z wodami Białki. Rośnie tu m.in. paprotka zwyczajna, wawrzynek wilczełyko, tojad dzióbaty, naparstnica zwyczajna, parzydło leśne, dziewięćsił bezłodygowy, rojnik pospolity, mieczyk dachówkowaty, goryczka orzęsiona, goryczka wczesna, kosatka kielichowa, kruszczyk rdzawoczerwony, kruszczyk szerokolistny, gółka długoostrogowa, listera jajowata i dwulistnik muszy, podobno rósł tu także obuwik pospolity, ale  jego stanowisko w ostatnich latach nie zostało potwierdzone. Na skałach występują także reliktowe naskalne stanowiska sosny zwyczajnej.

Skały zbudowane są z białych wapieni krynoidowych i czerwonych wapieni bulastych poprzetykanych ceglastoczerwonymi marglami. Są tu dwie groty oraz Jaskinia Obłazowa (9 m długości), w której odkryto odkryto w niej ślady człowieka z różnych epok: od paleolitu po średniowiecze. Są to najstarsze ślady człowieka w Pieninach – pochodzą sprzed 40 tys. lat. Najciekawszym  znaleziskiem jest bumerang z kości mamuta – najstarszy na świecie (sprzed 30 tys.lat).  Znaleziono także kości prehistorycznych zwierząt, m.in. nosorożca włochatego, lwa jaskiniowego i hieny jaskiniowej. W jaskini widoczne są skamieniałości, głównie amonity jurajskie (nie jest ona udostępniona dla turystów).


Rezerwat Przełom Białki pod Krępachami

Galeria - Rezerwat Przełom Białki pod Krępachami


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Prze%C5%82om_Bia%C5%82ki_pod_Krempachami[dostęp 2015-03- 28]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe