Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Prządki

Pełna nazwa : Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego 

Rezerwat przyrody nieożywionej
 
Data utworzenia : 1957

Powierzchnia: 13,62 ha (wg aktów normatywnych)Położony przy wsi Czarnorzeki, w gminie Korczyna, na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

Na jego terenie znajduje się pas skałkowy, długości ok 1km, położony wśród lasu. Skały mają różne formy, wysokość niektórych dochodzi do 20 m. Zbudowane są z gruboziarnistego i zlepieńcowego piaskowca ciężkowickiego. W wyniku erozji przybrały one fantastyczne kształty, przypominające sylwetki ludzi – stąd tej najbardziej okazała grupa nosi nazwę Prządek, a od niej pochodzi nazwa rezerwatu.

W rezerwacie rośnie m.in.: paprotka zwyczajna, widłak wroniec, bluszcz pospolity, kopytnik pospolity, lilia złotogłów, rojownik pospolity i gnieźniki leśny.

Przez teren rezerwatu poprowadzona jest przyrodnicza ścieżka dydaktyczna.


Rezerwat Prządki

Galeria - Rezerwat Prządki


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 28]

   

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe