Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Piętra roślinności

 Piętra roślinności w górach są związane z dużymi różnicami wysokości, jakie w nich występują. Wraz ze zmianą wysokości n.p.m. zmienia się klimat, a wraz z nim jego elementy, takie jak: temperatura, ilość opadów, długość okresu wegetacyjnego. Wraz ze zmianą klimatu zmienia się także roślinność.
Z poszczególnymi piętrami roślinności związane są określone zbiorowiska roślinne oraz grupy gatunków, charakterystyczne dla danego piętra.

Jeśli idzie o Karpaty Polskie, to układ pięter roślinności występujący w Karpatach Zachodnich, przede wszystkim w Tatrach (gdzie jest najbardziej zbliżony do alpejskiego), na Babiej Górze i w pozostałych Beskidach różni się od układu pięter roślinności występującego w Bieszczadach, które stanowią część Karpat Wschodnich.

W Karpatach Zachodnich występuje 6 pięter roślinności: piętro pogórza, piętro regla dolnego, piętro regla górnego, piętro kosodrzewiny (subalpejskie), piętro halne (alpejskie) i piętro turniowe (subniwalne).

Natomiast w Bieszczadach mamy tylko 3 piętra roślinności: piętro pogórza, piętro regla dolnego i piętro połonin.

 
 

 
Krajobraz pogórza

Piętro pogórza

od 300 do 550 m n.p.m.          

Buczyna karpacka

Piętro regla dolnego

od 550  do 1150 m n.p.m.      

Bór świerkowy

Piętro regla górnego

od 1150 do 1500 m n.p.m. (1390 m n.p.m. na Babiej Górze)

Piętro kosodrzewiny

Piętro kosodrzewiny

na Babiej Górze od 1390 do 1650 m n.p.m. 
w Tatrach od 1450 do 1800 m.n.p.m.

Ziołorośla ze szczawiem alpejskim

Piętro połonin

powyżej 1150 m n.p.m.
(występuje tylko w Bieszczadach Wysokich)

Piętro halne w Tatrach Bielskich

Piętro halne

na Babiej Górze od 1650 m n.p.m.
w Tatrach od 1850 do 2300 m n.p.m.

Piętro turniowe

Piętro turniowe

powyżej 2300 m n.p.m.


Bibliografia:
  • Karpaty Polskie. Red. J. Warszyńska. Kraków; Uniwersytet Jagielloński, 1995
  • Piękoś-Mirkowa, H., Mirek, Z.: Rośliny górskie. Warszawa: Multico, 2007
  • Witkowska-Żuk L.: Atlas roślinności lasów. Warszawa: Multico, 2008
  • Michalik S.: Bieszczady. Warszawa: VOYAGER,1992

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe