Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Panieńska Góra

Pogórze Wielickie

Rezerwat florystyczny
 
Data utworzenia :  2003

Powierzchnia: 63,23 ha (wg aktów normatywnych)


 
Położony w pobliżu wsi Wielka Wieś, w gminie Wojnicz. Znajduje się na najdalej na wschód wysuniętym, zalesionym wzniesieniu Pogórza Wiśnickiego – Panieńskiej Górze (331 m n.p.m.). Obejmuje  jej wierzchołek i wschodnie zbocza.

Przedmiotem ochrony w rezerwacie są stanowiska występujących tutaj, a rzadkich w Polsce gatunków storczyków – storczyka bladego i storczyka purpurowego (jedyne stanowisko w Karpatach). Rezerwat porasta grąd subkontynentalny, z udziałem m.in. bardzo rzadkiego jarząbu szwedzkiego. Występuje tu także duże skupisko kwitnącego i owocującego bluszczu pospolitego. Ponadto rośnie tu bardzo wiele innych, rzadkich i chronionych roślin, m.in.: lilia złotogłów, buławnik mieczolistny, miodunka miękkowłosa, przetacznik pagórkowy, turzyca Michela, miodownik melisowaty i orlik pospolity.

Żyją tu rzadkie gatunki owadów, m.in. motyle: paź królowej i paź żeglarz.

Na szczycie wzniesienia zobaczyć można fragmenty grodziska i średniowiecznego zamku Trzewlin.

Przez rezerwat przechodzi niebieski szlak turystyczny.


 Rezerwat Panieńska Góra

Galeria - Rezerwat Panieńska Góra


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 20]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 20]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe