Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Olszyna Łęgowa w Kalnicy

Rezerwat leśny
 
Data utworzenia : 1971

Powierzchnia: 13,69 ha (wg aktów normatywnych)

 
Położony niedaleko wsi Kalnica, przy drodze z Wetliny do Cisnej, w widłach Potoku Dołżyckiego i Wetliny, w gminie Cisna, w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym, na terenie  Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”, na obszarze specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Bieszczady”.

Rezerwat ma chronić jedyne naturalne w Bieszczadach stanowisko lasu łęgowego z udziałem olszy czarnej. Znajduje się tu także fragment podmokłej, zarastającej łąki. Występuje tu m.in. nerecznica grzebieniasta (jedyne stanowisko w Bieszczadach), bobrek trójlistkowy, omieg górski, złocień okrągłolistny i ciemiężyca zielona.


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-04-12]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe