Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Olsza Kosa w Stężnicy

Bieszczady Zachodnie

Rezerwat florystyczny

Data utworzenia : 1974


Powierzchnia : 1,79 ha  (wg aktów normatywnych)
 

Położony niedaleko wsi Stężnica, na zachodnim zboczu góry Markowskiej, w gminie Baligród.

Przedmiotem ochrony jest stanowisko olszy zielonej. Rezerwat obejmuje teren dawnego pastwiska, które zarosło krzewami olszy zielonej, zwanej też kosą olchą, która zwykle rośnie znacznie wyżej, na połoninach, a w tym miejscu pojawiła się w reglu dolnym.

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-04-12]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe