Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Nad Trzciańcem

Góry Sanocko-Turczańskie

Rezerwat leśny

Data utworzenia : 2000

Powierzchnia : 182,13 ha  (wg aktów normatywnych) Położony 1,5 km od wsi Trzcianiec, na  północno-wschodnim stoku pasma Chwaniowa, w gminie Ustrzyki Dolne, na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych i Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie”.

Przedmiotem ochrony jest fragment Puszczy Karpackiej z dobrze wykształconym zbiorowiskiem buczyny karpackiej w formie reglowej (w znacznej części starodrzew) z występującymi w jego runie roślinami chronionymi, m.in.: widłakiem wrońcem, lilią złotogłów, miesiącznicą trwałą, liczydłem górskim, podkolanem białym i listerą jajowatą.

Ponadto gnieżdżą się tu rzadkie gatunki ptaków, m.in.: puchacz, orlik krzykliwy i bocian czarny.


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]
  • http://www.zpkprzemysl.pl/index.phpfsid=42&ssid=63&t=Rezerwat%20%22NAD%20TRZCIA%C5%83CEM%22[dostęp2015-03- 25]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe