Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Mójka

Pogórze Dynowskie

Rezerwat leśny
 
Data utworzenia : 1997

Powierzchnia: 285,56 ha (wg aktów normatywnych)


 
Rezerwat położony niedaleko wsi Ujazdy-Nowa Wieś, w gminie Błażowa.

Obejmuje fragment lasu mieszanego. Występuje tu wilgotna forma buczyny karpackiej, grąd subkontynentalny oraz nadrzeczna olszyna górska. Występuje tu około 340 roślin naczyniowych, w tym 24 chronione.Z ciekawszych roślin rośnie tu m.in.; kłokoczka południowa, czosnek niedźwiedzi, podrzeń żebrowiec, widłak wroniec, widłak goździsty, widłak jałowcowaty, cebulica dwulistna, storczyk plamisty, podkolan biały i listera jajowata.

Znajduje się tu skała „Błędny Kamień”, będąca pomnikiem przyrody, oraz ciekawe rumowisko skalne z naniesionych przez potok głazów i odłamków skalnych.

Żyje tu rzadki na Podkarpaciu bóbr europejski, dzięcioł trójpalczasty i salamandra plamista. Zalatuje też bocian czarny.

Przez rezerwat  poprowadzona są dwie ścieżki przyrodnicze. Krótsza - ścieżka przyrodnicza „Szlak bobra” i dłuższa, trudniejsza - "Szlak Jelenia"


Rezerwat Mójka

Galeria - Rezerwat Mójka


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 28]
  • http://www.strzyzow.krosno.lasy.gov.pl/rezerwat-mojka-#.VSQTV_msU4Y[dostęp 2015-03- 28]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe