Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Lasek Miejski nad Puńcówką

Pogórze Śląskie

Rezerwat florystyczny
 
Data utworzenia :  1961

Powierzchnia: 7,74 ha  (wg aktów normatywnych)


 
Położony w Cieszynie, przy granicy z Czechami. Obejmuje wąski pas lasu porastający stromą krawędź Olzy, a graniczący z zabudowaniami.

Celem ochrony jest naturalny grąd brzostowo-jesionowy, występujący w Polsce wyłącznie na terenie Pogórza Cieszyńskiego. Jest to starodrzew, drzewa mają ponad 100 lat. Rośnie tu m.in. cieszynianka wiosenna a także bluszcz pospolity, barwinek pospolity, obrazki alpejskie, lilia złotogłów, śnieżyczka przebiśnieg, listera jajowata, pierwiosnka wyniosła i kopytnik pospolity.

Przez teren rezerwatu przebiega zielona trasa spacerowa po Cieszynie.

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wojewodzki-rejestr-form-ochrony-przyrody [dostęp 2015-04-02]
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Lasek_Miejski_nad_Pu%C5%84c%C3%B3wk%C4%85[dostęp 2015-04-02]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe