Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Las Lipowy Obrożyska

Beskid Sądecki

Rodzaj rezerwatu :  leśny

Data utworzenia : 
 1957 (Był już objęty ochroną od 1919 r.)

Powierzchnia :  100,38 ha (wg aktów normatywnych)  

Położony na zachodnich obrzeżach miasta Muszyna, na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego i Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Sądeckiego” Obejmuje zalesiony masyw góry Mikowa (638 m n.p.m.).

Celem ochrony jest zachowanie fragmentu  lasu będącego pozostałością pierwotnych lasów modrzewiowo-lipowych w Karpatach. 

Najstarsze drzewa liczą około 200 lat. Jest to jeden z najcenniejszych kompleksów lasów liściastych na terenie Beskidów. Podstawowym gatunkiem jest tu lipa drobnolistna, której towarzyszą: grab, jawor, świerk, buk i modrzew polski. Las ten uważany jest za relikt polodowcowy, panuje tu specyficzny klimat. Na terenie rezerwatu znajdują się liczne osuwiska, podmokłe niecki oraz niewielkie oczko wodne. Rośnie  tu rzadka w Karpatach przylaszczka pospolita, a ponadto m.in. wawrzynek wilczełyko, gwiazdnica gajowa, gwiazdnica wielkokwiatowa, parzydło leśne, zdrojówka rutewkowata, pierwiosnka wyniosła, podkolan biały, żłobik koralowy, storczyk plamisty, kruszczyk szerokolistny i buławnik mieczolistny.

Licznie występuje tu salamandra plamista, która ma tu jedną z największych w Polsce ostoi, a z większych zwierząt w rezerwacie żyją sarny, borsuki, lisy i dziki.

Przez rezerwat poprowadzona została  przyrodnicza ścieżka dydaktyczna.


Rezerwat Las Lipowy Obrożyska

Galeria - Rezerwat Las Lipowy Obrożyska


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]

 

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe