Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Las Gościbia

Beskid Makowski (Średni)

Rezerwat leśny

 
Data utworzenia : 2001

Powierzchnia : 282,46 ha 
(wg aktów normatywnych)  

Położony niedaleko wsi Harbutowice, w gminie Sułkowice. Obejmuje górny fragment doliny potoku Gościbia wraz z jego obszarem źródliskowym (około 7 potoków łączących się w jeden) i przyległe, zalesione zbocza Babicy (727 m n.p.m.) i Kamiennej (551 m. n.p.m.).

Przedmiotem ochrony rezerwatu są występujące tu ekosystemy leśne. Dominującym zespołem leśnym jest żyzna buczyna karpacka, a na mniejszych obszarach rośnie dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy i łęg jesionowo-olszowy.

Jest to największy obszarowo rezerwat Małopolski. Ma ciekawą formę geologiczną – występują tu głęboko wcięte doliny potoków z szeregami efektownych kaskad i wodospadów.


Rezerwat Las Gościbia

Galeria - Rezerwat Las GościbiaBibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]
 

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe