Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Krywe

Rezerwat krajobrazowy
 
Data utworzenia : 1991

Powierzchnia: 511,73 ha (wg aktów normatywnych)Położony w rejonie dawnych wsi Tworylne, Krywe i Hulskie, w gminach Czarna i Lutowiska, na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu, a także na obszarze specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Bieszczady” oraz w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie”.

Obejmuje 10-kilometrowy odcinek doliny Sanu pod Otrytem na terenie powyżej mostu w Studennem, gdzie San zatacza kilka wielkich zakoli. W korycie rzeki występują liczne progi skalne, terasy nadrzeczne i głębokie jary wpadających do Sanu potoków.


Celem ochrony jest piękny krajobraz z ciekawymi zbiorowiskami roślinnymi i rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt. Główną rolę odgrywają tu: buczyna karpacka i olszyna karpacka, żyzne łąki trzęślicowe oraz murawy kserotermiczne. Rośnie tu około 400 gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele rzadkich i chronionych, m.in.: lulecznica kraińska, pióropusznik strusi, tojad wschodniokarpacki i mołdawski, parzydło leśne i śnieżyca wiosenna.

Rezerwat stanowi także ostoję zwierzyny. Żyje tu niedźwiedź brunatny, wydra, ryś, żbik, bocian czarny, orzeł przedni, orlik grubodzioby, błotniak łąkowy, gadożer, trzmielojad, puchacz, puszczyk uralski, sóweczka oraz traszka karpacka Jest to właściwie chyba jedyne w Polsce miejsce, gdzie występuje wąż Eskulapa. Żyją tu także gniewosze plamiste, zaskrońce zwyczajne i żmije zygzakowate.

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 20]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]
  • http://mojebieszczady.com/atrakcja/rezerwat-przyrody-krywe[dostęp2015-04- 15]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe