Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Koziniec

Góry Sanocko-Turczańskie

Rezerwat krajobrazowy

Data utworzenia : 2004

Powierzchnia : 26,68 ha  (wg aktów normatywnych) Położony obok wsi Myczkowce, w gminie Solina. Obejmuje fragment wznoszącego się nad Jeziorem Myczkowieckim zalesionego, stromego zbocza Koziniec (527 m.n.p.m.).  przedmiotem ochrony są znajdujące się na tym zboczu odsłonięcia i wychodnie skalne piaskowców i łupków ze stanowiskami rzadkich roślin, m.in. lepnicy gajowej, tojadu mołdawskiego, złocienia podbaldachowego, buławnika wielkokwiatowego, kruszczyka sinego i szerokolistnego, listery jajowatej i gnieźnika leśnego. Głównym zespołem leśnym w rezerwacie jest grąd subkontynentalny, mniejsze obszary zajmuje jaworzyna górska i ciepłolubna buczyna. Wzdłuż granicy rezerwatu, grzbietem góry biegnie przyrodnicza ścieżka dydaktczna.

Rezerwat Koziniec

Galeria - Rezerwat Koziniec


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 27]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 27]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe