Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Kozie Kąty

Pogórze Wielickie

Rezerwat leśny
 
Data utworzenia :  1989

Powierzchnia: 24,21 ha (wg aktów normatywnych)


 
Położony obok wsi Radziszów, na terenie kompleksu leśnego zwanego Lasem Bronaczowa, w gminie Skawina.

Celem ochrony jest zachowanie naturalnego drzewostanu mieszanego z udziałem jodły, rosnący na pofałdowanym terenie pociętym jarami strumieni. Na większości terenu rośnie kwaśna buczyna lub buczyna karpacka, a miejscami także ( w miejscach zdegradowanych) sosna. W rezerwacie rośnie sporo roślin chronionych, m.in.skrzyp olbrzymi, wawrzynek wilczełyko i kopytnik pospolity.

Spotkać tu można także wiele gatunków zwierząt, spośród których najliczniejszą grupę stanowią ptaki.


Rezerwat Kozie Kąty

Galeria - Rezerwat Kozie Kąty


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 22]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 22]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe