Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Kamionna

Beskid Wyspowy

Rezerwat leśny


Data utworzenia : 1997

Powierzchnia : 64,04 ha 
(wg aktów normatywnych)  

Położony  niedaleko wsi Kamionna, w gminach Trzciana i Żegocina, na północno-zachodnich zboczach góry Kamionna (801 m n.p.m.).

Przedmiotem ochrony w rezerwacie są naturalne zespoły buczyny karpackiej i jedliny (około 100 lat). Las rośnie tu na stromych stokach, a w dolinie potoku (najwyżej położonego  źródła Przegini) odsłaniają się warstwy fliszu z fałdowanym i warstwowym piaskowcem.

W rezerwacie rośnie m.in.: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, parzydło leśne, żywiec gruczołowaty, miesiącznica trwała, kopytnik pospolity, dziewięćsił bezłodygowy, lilia złotogłów, czosnek niedźwiedzi, śnieżyczka przebiśnieg, ciemiężyca zielona, listera jajowata i chroniony gatunek grzyba, soplówka jodłowa.

Żyje tu wiele zwierząt, z ssaków spotkać można tu jelenia, dzika, sarnę, borsuka, lisa, kunę leśną, zająca szaraka, jeża europejskiego, orzesznicę, popielicę i wiewiórkę pospolitą. Żyje tu około 40 gatunków ptaków, wiele płazów (dość częsta jest salamandra plamista) i gadów.

Obok rezerwatu, pod szczytem Kamionnej, znajduje się torfowisko śródleśne, które powstało w miejscu dawnego jeziorka (Jest to jedno z nielicznych w Polsce torfowisk znajdujących się pod samym wierzchołkiem góry). 


Rezerwat Kamionna

Galeria - Rezerwat Kamionna


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Kamionna [dostęp 2015-03- 25]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe