Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Kamień Grzyb

Pogórze Wiśnickie

Rezerwat przyrody nieożywionej
 
Data utworzenia :  1962

Powierzchnia: 1,83 ha (wg aktów normatywnych)

 
Położony we wsi Łomna, na północnym stoku wzgórza Bukowiec, na wysokości 380 m n.p.m., w gminie Nowy Wiśnicz, na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego.

Głównym przedmiotem ochrony są tu dwie skałki, zbudowane z piaskowca istebniańskiego. Większa z nich ma kształt grzyba, którego wysokość wynosi 7 m, a obwód „kapelusza” 26 m.

Teren wokół skał porasta las bukowy z domieszką sosny i modrzewia, prawie bez podszytu, reprezentujący podgórską formę buczyny karpackiej.


Rezerwat Kamień Grzyb

Galeria - Rezerwat Kamień Grzyb


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 20]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 20]
 

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe