Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Kalwaria Pacławska

Góry Sanocko-Turczańskie

Rezerwat krajobrazowy

Data utworzenia : 2001

Powierzchnia : 173,18 ha  (wg aktów normatywnych) Położony we wsiach: Kalwarii Pacławskiej i Nowosiółkach Dydyńskich, w gminie Fredpol, na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie” i obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Pogórze Przemyskie”.

Przedmiotem ochrony w rezerwacie są: grąd (starodrzew dębowo-grabowy i bogate runo), podgórska forma buczyny karpackiej (cenny drzewostan jodłowo-bukowy), piękny krajobraz oraz zespół kapliczek kalwaryjskich (13 drewnianych i murowanych kaplic i kapliczek wraz z wyposażeniem wzniesionych w latach 1825-75, pomiędzy którymi poprowadzona jest ścieżka historyczno-przyrodnicza.

Rosną tu liczne rzadkie gatunki roślin, m.in.: kłokoczka południowa, szałwia lepka, zimowit jesienny i sałatnica leśna.


 Rezerwat Kalwaria Pacławska. Fot. M.Treit

Galeria - Rezerwat Kalwaria Pacławska


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe