Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Kłodne nad Dunajcem

Beskid Sądecki

Rodzaj rezerwatu : krajobrazowy

Data utworzenia : 1964

Powierzchnia  :  79,51 ha 
(wg aktów normatywnych) 


Położony w przysiółku Kłodne, należącym do wsi Tylmanowa, na prawym (wschodnim), dzikim, bardzo stromym i trudno dostępnym brzegu Dunajca, w gminie Ochotnica Dolna, na terenie Popradzkiego parku Krajobrazowego.

Obejmuje fragment przełomu Dunajca, zwany Przełomem Tylmanowskim. Rzeka w tym miejscu tworzy zakole pomiędzy pasmem Radziejowej a masywem Lubania w Gorcach. Rezerwat znajduje się na opadających ku rzece zachodnim zboczach Lipowca (744 m n.p.m.) i Wyśniej Góry (638 m n.p.m.).

Rośnie tu żyzna buczyna karpacka oraz kwaśna buczyna górska. Jest to stary, 150-letni drzewostan. Na niewielkich polankach w zbiorowiskach łąkowych rosną liczne gatunki storczyków. Tuż nad Dunajcem występują płaty grądu subkontynentalnego w odmianie karpackiej. Wzdłuż Dunajca i dolnej części uchodzących do niego potoków (m.in. Potoku po Lewej Ręce) rozwijają się zbiorowiska ziołoroślowe. W rezerwacie rośnie wiele rzadkich i chronionych roślin, m.in.: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, pokrzyk wilcza jagoda, dziewięćsił długolistny, naparstnica zwyczajna, storczyca kulista, storczyk męski, kruszczyk szerokolistny, podkolan biały, listera jajowata i gnieźnik leśny.


 Rezerwat  Kłodne nad Dunajcem

Galeria - Rezerwat Kłodne nad Dunajcem


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_K%C5%82odne_nad_Dunajcem [dostęp 2015-02- 20]
 

 

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe