Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Jelenia Góra

Pogórze Ciężkowickie

Rezerwat leśny
 
Data utworzenia :  1984

Powierzchnia: 12,97 ha (wg aktów normatywnych)


 
Położony we wsi Szymbark, na południowo-wschodnim stoku Jeleniej Góry (684 m n.p.m., w gminie Gorlice.

Rezerwat obejmuje obszar starego osuwiska stokowego w formie bezwodnego parowu, ograniczonego z jednej strony wyraźną grzędą terenową.Teren pokrywają blokowiska głazów i osypiska drobniejszych okruchów piaskowca magurskiego.

Celem ochrony rezerwatowej jest  zachowanie rosnącej tu jaworzyny górskiej wraz z dużym stanowiskiem języcznika zwyczajnego. Ochronie podlegają także fragmenty naturalnej lub półnaturalnej buczyny karpackiej z licznym udziałem jodły. W rezerwacie rośnie także paprotnik kolczysty, gajowiec żółty i marzanka wonna.

Niedaleko rezerwatu, na południowych stokach Maślanej Góry (753 m n.p.m.) znajduje się jeziorko osuwiskowe zwane „Beskidzkim Morskim Okiem”.


Rezerwat Jelenia Góra

Galeria - Rezerwat Jelenia Góra

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 28]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe