Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Husówka

Pogórze Dynowskie

Rezerwat florystyczny
 
Data utworzenia : 1995

Powierzchnia: 71,96 ha (wg aktów normatywnych)


 
Położony pomiędzy wsiami Manasterz a Chodakówką, w gminie Kańczuga. Obejmuje fragment kompleksu leśnego na spłaszczonym wzniesieniu wysokości (340-375 m n.p.m.), o zboczach porozcinanych przez głębokie jary potoków – dopływów rzeki Husówki.

Rośnie tu głównie grąd subkontynentalny oraz płaty buczyny karpackiej. W okolicach osady leśnej Lipnik rośnie piękny starodrzew modrzewiowy – jest on głównym celem ochrony w rezerwacie wraz z występującym tu stanowiskiem kłokoczki południowej.

Przez rezerwat poprowadzona jest ścieżka przyrodnicza.


Rezerwat Husówka

Galeria - Rezerwat Husówka

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 28]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe