Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Hulskie

Pełna nazwa : Hulskie im. Stefana Myczkowskiego 

Rezerwat leśny
 
Data utworzenia : 1983

Powierzchnia: 189,87 ha (wg aktów normatywnych)


Położony niedaleko wsi Sękowiec, na północnych stokach pasma Otrytu, na terenie gminy Lutowiska, w Parku Krajobrazowym Doliny Sanu, a także na obszarze specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Bieszczady” oraz Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Nazwa pochodzi od pobliskiego szczytu Hulskie (846m n.p.m.), który także częściowo znajduje się na terenie rezerwatu.

Ma za zadanie ochronę starodrzewiu bukowego i jodłowo-bukowego oraz ostoi rysia, żbika, wilka, niedźwiedzia brunatnego, a także orła przedniego i orlika. Spotkać tu można także węża Eskulapa oraz ptaki : puchacza, orlika krzykliwego, krogulca, trzmielojada i bociana czarnego.

W runie leśnym występuje około 300 gatunków roślin, w tym wiele rzadkich gatunków wysokogórskich, wschodniokarpackich i ciepłolubnych. Rośnie tu m.in.: skrzyp olbrzymi, widłak wroniec, języcznik zwyczajny, paprotnik Brauna, paprotnik kolczysty, goryczka trojeściowa, kokoryczka okółkowa, podbiałek alpejski, cebulica dwulistna, rozchodnik karpacki, goździk skupiony, trybula lśniąca, gęsiówka Hallera, omieg górski, ciemiężyca biała, tojad wiechowaty, sałatnica leśna i kłosownica pierzasta.

Na terenie rezerwatu wyznakowano ścieżkę przyrodniczo - dydaktyczną "Hulskie", o długości ok. 3 km, której celem jest ukazanie najcenniejszych fragmentów starodrzewiu bukowo-jodłowego o charakterze naturalnym. 


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 20]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]
  • http://www.zielonepodkarpacie.pl/obszary-chronione/rezerwaty-przyrody/hulskie-im-stefana-myczkowskiego/[dostęp2015-03- 25]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe