Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Herby

Pogórze Strzyżowskie

Rezerwat przyrody nieożywionej
 
Data utworzenia :  1999

Powierzchnia: 145,85 ha (wg aktów normatywnych)

Położony jest  na terenie gmin Frysztak oraz Wiśniowa (pomiędzy miejscowościami Frysztak i Wiśniowa), w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym.

Przedmiotem ochrony są  wychodnie i utwory skalne fragmentu pasma Herby, oraz malowniczy przełom Wisłoka „Brama Frysztacka”.

Dominującym zespołem leśnym jest grąd subkontynentalny – las bukowo-grabowy z domieszką klonu, lipy, jodły i brzozy, Występuje tu też buczyna karpacka, a na małym obszarze bór sosnowo-bukowy z domieszką jodły.

Występuje  tu m. in. 13 chronionych roślin, w tym buławnik mieczolistny, wawrzynek wilczełyko, zimowit jesienny, widłak wroniec, widłak jałowcowaty, kopytnik pospolity, paprotka zwyczajna i kruszczyk szerokolistny.

Występują tu licznie sarny oraz rzadziej jeleniei dziki. Drapieżne ptaki w rezerwacie reprezentują puchacz, jastrząb i myszołów zwyczajny. Żyje tu także kumak górski, salamandra plamista i zaskroniec.

 

Przez rezerwat poprowadzony jest ścieżka dydaktyczna „Szlak Edukacji Ekologicznej”

Rezerwat Herby

Galeria - Rezerwat Herby

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 21]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 21]
  • http://www.parkikrosno.pl/475-parki/12514-czarnorzecko-strzyzowski-park-krajobrazowy/12547-rezerwat-przyrody-herby.html[dostęp 2015-03- 21]
     

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe