Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Groty Kryształowe

Pogórze Wielickie

Rezerwat przyrody nieożywionej
 
Data utworzenia :  2000

Powierzchnia: 1,04 ha (wg aktów normatywnych)


 
Położony w Kopalni Soli w Wieliczce, na głębokości 70-114 m n.p.m.

Głównym przedmiotem ochrony są dwie unikatowe podziemne komory: Dolna (706 m3) i Górna (1000 m3), o ścianach obrosłych ogromnymi kryształami halitu (soli) oraz  ciekawymi formami krasu solnego.

Rezerwat ma charakter rezerwatu ścisłego ze względu na ryzyko szkodliwych zmian mikroklimatu, spowodowanych obecnością ludzi, co mogłoby doprowadzić do uszkodzeń kryształów, w związku z tym jest nie udostępniony dla turystów.

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 20]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 20]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe