Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Grapa

Kotlina Żywiecka

Rezerwat leśny

 
Data utworzenia : 1996


Powierzchnia : 23,23 ha (wg aktów normatywnych)
 
Położony w granicach Żywca, około 2 km od centrum miasta. Obejmuje fragment lasu położony na stromym zboczu, ponad potokami Młynówka i Okiel.

Występują tu wychodnie skał piaskowcowych.

Rezerwat został powołany w celu ochrony naturalnych lasów liściastych, charakterystycznych dla Kotliny Żywieckiej. Występuje tu podgórski łęg jesionowy i grąd subkontynentalny. Rośnie tutaj wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, parzydło leśne, skrzyp olbrzymi, storczyk Fuchsa i kruszczyk szerokolistny.


Rezerwat Grapa

Galeria - Rezerwat Grapa


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wojewodzki-rejestr-form-ochrony-przyrody [dostęp 2015-03- 28] 
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe