Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Góra Chełm

Pogórze Strzyżowskie

Rezerwat leśny
 
Data utworzenia :  1996

Powierzchnia: 155,25 ha (wg aktów normatywnych)

Położony jest na górze Chełm (528 m n.p.m), niedaleko wsi Stępina, w gminach Frysztak oraz Wiśniowa, w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym.

Chroni skupisko buczyny górskiej i unikalnej buczyny storczykowej, tereny źródliskowe, a także nieczynny kamieniołom.

Występujące tu chronione rośliny to m. in. wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi, tojad mocny, czosnek niedźwiedzi, sałatnica leśna, a także pokrzyk wilcza jagoda i pięć gatunków storczyków.

Żyją tu jelenie, sarny, dziki i borsuki. Spotkać można także muflony, wypuszczone parę lat temu do lasów Nadleśnictwa Strzyżów. Z ptaków drapieżnych w rezerwacie żyją jastrzębie, myszołowy, krogulce i sowy uszate.

Przez rezerwat poprowadzona jest ścieżka dydaktyczna.


Rezerwat Góra Chełm

Galeria - Rezerwat Góra Chełm


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 21]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 21]
  • https://bialczynski.wordpress.com/slowianie-w-dziejach-mitologia-slowian-i-wiara-przyrody/swiatynie-wiary-przyrodzoney-slowian/gora-chelm-pod-stepina-%E2%80%93-pogorze-strzyzowskie/ [dostęp 2015-04-09]
 

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe