Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Cisy w Serednicy

Góry Sanocko-Turczańskie

Rezerwat florystyczny

Data utworzenia : 2002

Powierzchnia : 14,48 ha  (wg aktów normatywnych) 


Położony jest  we wsi Wola Romanowska na stromych, północno-wschodnich stokach Działu (644 m n.p.m.), w gminie Olszanica, na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.

Głównym przedmiotem ochrony jest naturalne stanowisko cisa pospolitego (ok. 380 egzemplarzy), rosnącego w zespole żyznej buczyny karpackiej.

Występują tu także inne rzadkie i chronione gatunki roślin, m.in. paprotka zwyczajna, paprotnik kolczysty, paprotnik Brauna, zanokcica skalna, widłak wroniec, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, parzydło leśne, liczydło górskie, pokrzyk wilcza jagoda, żywokost sercowaty, szałwia lepka, sałatnica leśna, podbiałek alpejski, omieg górski, lilia złotogłów, goryczka trojeściowa czy czosnek niedźwiedzi. Spotkać tu można chronione gatunki grzybów: soplówkę jodłową i szyszkowca łuskowatego.


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe