Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Cisy na Górze Jawor

Bieszczady Zachodnie

Rezerwat florystyczny

Data utworzenia : 1957 


Powierzchnia : 3,02 ha  (wg aktów normatywnych) 


Położony  jest za wsią Bystre, na południowym stoku góry Jawor (816 m n.p.m.), na terenie gminy Baligród, w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym, Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie” i  obszarze specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Bieszczady”.  

Obszar rezerwatu podlegał ochronie już od 1935 roku.

Celem ochrony jest ponad 200 sztuk cisa pospolitego w pobliżu wschodniej granicy zasięgu tego gatunku (najbogatsze stanowisko cisa w Bieszczadach). Cisy rosną tu w obrębie wysokopiennego starodrzewu buczyny karpackiej. Dodatkowo w rezerwacie występują inne rzadkie gatunki roślin, m.in. paprotnik kolczysty, wawrzynek wilczełyko, pokrzyk wilcza jagoda, żywokost sercowaty, lilia złotogłów, podkolan biały i turzyca palczasta.

 

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]

 

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe