Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Bukowiec

Pogórze Wiśnickie

Rezerwat florystyczny
 
Data utworzenia :  1959

Powierzchnia: 5,31 ha (wg aktów normatywnych)
 
Położony niedaleko wsi Iwkowa, w gminie Czchów, na północnych zboczach góry Bukowiec (494 m n. p. m.).

Przedmiotem ochrony jest naturalny fragment buczyny karpackiej w wariancie podgórskim ze stanowiskiem owocującego bluszczu pospolitego na wschodnim krańcu zasięgu tego gatunku. Występuje tu także wawrzynek wilczełyko, pierwiosnka wyniosła, marzanka wonna, kopytnik pospolity, konwalia majowa i goryczka trojeściowa.

Rezerwat Bukowiec

Galeria - Rezerwat Bukowiec

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 20]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 20]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe