Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Bukowica

Beskid Niski

Rezerwat leśny

Data utworzenia : 1996

Powierzchnia : 292,92 ha  (wg aktów normatywnych) 

Położony jest na terenie dawnej wsi Darów w gminie Komańcza w północno-zachodniej części Pasma Bukowicy. Obejmuje południowe i południowo-zachodnie stoki głównego grzbietu tego pasma w rejonie szczytów Zrubań (776 m n.p.m.) i Pańskie Łuki (778 m n.p.m.) oraz położone u ich podstawy dolinki źródłowych cieków potoku Darów.

Chroni buczynę karpacką o charakterze puszczańskim. Najstarsze drzewostany mają 150 lat. Obok buków występują także dorodne jodły. W rezerwacie stwierdzono występowanie 21 gatunków roślin chronionych, m.in. wawrzynka wilczełyko, lilii złotogłów, gnieźnika leśnego, kruszczyka szerokolistnego oraz podkolana białego i zielonawego.

Pojawiają tu wilki, rysie, a nawet niedźwiedzie.


Rezerwat Bukowica

Galeria - Rezerwat Bukowica


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe