Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Broduszurki

Pogórze Dynowskie

Rezerwat torfowiskowy
 
Data utworzenia : 1995

Powierzchnia: 25,91 ha (wg aktów normatywnych)

Rezerwat położony jest na obrzeżach wsi Bachórzec w gminie Dubiecko, na obszarze Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego i w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Pogórze Przemyskie”.

Chroni torfowisko wysokie i przejściowe ze zbiornikami wodnymi będącymi pozostałościami po eksploatacji torfu.

Flora w rezerwacie zawiera elementy bagienne, leśne, łąkowe i pastwiskowe. Występują tu m. in. rosiczka okrągłolistna oraz wełnianka wąskolistna, tojeść bukietowa, gwiazdnica bagienna i narecznica grzebieniasta, skrzyp błotny, żurawina błotna, pływacz zwyczajny i wełnianka wąskolistna.

Ponadto występuje tu znaczna ilość ssaków, ptaków, gadów i płazów,  m.in. sarna, kuna leśna, lis, bażant, kuropatwa, kaczka krzyżówka, cyranka, cyraneczka, kokoszka wodna, dziwonia, pokrzewka i strumieniówka, z rodziny płazów spotkamy tu: ropuchę szarą, żabę wodną i moczarową, gady reprezentują: żmija zygzakowata, zaskroniec, jaszczurka żyworodna i popularna jaszczurka zwinka.

Przez teren rezerwatu poprowadzona jest ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Winne-Podbukowina”.


Rezerwat Broduszurki

Galeria - Rezerwat Broduszurki


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 28]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe