Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Bobry w Uhercach

Góry Sanocko-Turczańskie

Rezerwat faunistyczny

Data utworzenia : 1994

Powierzchnia : 27,12 ha  (wg aktów normatywnych) 


Rezerwat położony jest w Kotlinie Uherczańskiej, we wsi Uherce Mineralne, nad rzeką Olszanicą, na terenie gmin Olszanica oraz Solina.

Występujące tu łęgi  topolowo-wierzbowe oraz zarośla wikliny zamieszkują liczne kolonie bobra europejskiego.


W 1982 roku wypuszczono 5 par bobrów w dolinę Osławy. Jedna z tych par przeniosła się i zadomowiła w dolinie Olszanki w W Uhercach Mineralnych, na terenie dawnego wyrobiska kruszywa, wydobywanego tutaj na potrzeby budowy solińskiej elektrowni.

Od 1987 roku trwały starania o utworzenie tu rezerwatu bobrów, co zostało zakończone sukcesem w 1994 r.
Bobry zagnieździły się nie tylko tutaj, ale także założyły wiele kolonii w całej Dolinie Uherczańskiej.

Poza bobrami (podobno wyniosły się ostatnio z rezerwatu) można tu spotkać wydry, piżmaki, karczowniki ziemnowodne, nornice rude, dziki sarny, zające, ryjówki i rzęsorki. Podobno występuje tu także wąż eskulapa.Z ptaków można spotkać m. in. czaplę siwą, remiza czy zimorodka.
Rośnie tub skrzyp olbrzymi, kopytnik pospolity, pierwiosnek wyniosły.

Rezerwat Bobry w Uhercach

Galeria - Rezerwat Bobry w Uhercach


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]
  • http://www.zielonepodkarpacie.pl/rezerwaty-przyrody/bobry-w-uhercach/[dostęp 2018-04- 14]
     

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe