Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Białowodzka Góra

Pełna nazwa: Białowodzka Góra na Dunajcem

Beskid Wyspowy


Rezerwat leśny

Data utworzenia : 1961

Powierzchnia : 67,69 ha 
(wg aktów normatywnych)  

Położony niedaleko wsi Biała Woda, w gminie Łososina Dolna. na zalesionych wschodnich stokach Białowodzkiej Góry (616 m n.p.m.), stromo opadających do Dunajca.

Celem powstania rezerwatu było zachowanie naturalnych zespołów buczyny karpackiej i dąbrowy oraz roślinności skalnej, porastających zbocza i szczyt  Białowodzkiej Góry, a zawierających rzadkie elementy florystyczne.

W partiach szczytowych, na urwistym zboczu występują charakterystyczne, skaliste grzędy. Najwyższe zgrupowanie skał nosi nazwę Zamczyska i jest porośnięte sosną.

Las w rezerwacie to grąd subkontynentalny w wariancie ciepłolubnym, z drzewostanem dębowo-grabowo-bukowym i buczyna karpacka. W grądzie w partiach podszczytowych rośnie rzadki jarząb brekinia, a na skałach i u ich podnóża liczne rzadkie gatunki roślin, m.in.: irga czarna i irga zwyczajna, bluszcz pospolity, czosnek skalny, przewiercień sierpowaty, okrzyn szerokolistny, kokoryczka wonna, groszek czerniejący, konwalia majowa, buławnik wielkokwiatowy i buławnik mieczolistny oraz ciemiężyk białokwiatowy.


Rezerwat Białowodzka Góra nad Dunajcem

Galeria - Rezerwat Białowodzka Góra nad Dunajcem


 Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]
  • http://www.geocaching.com/geocache/GC53D0K_rezerwat-przyrody-bialowodzka-gora [dostęp 2015-02- 20]
 

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe