Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Biała Woda

Pieniny

Rezerwat krajobrazowy

 
Data utworzenia :  1963

Powierzchnia: 33,71 ha (wg aktów normatywnych)   
 

Położony 1,5 km od wsi Jaworki (będącej obecnie dzielnicą miasta Szczawnica) w Małych Pieninach, w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Obejmuje fragment malowniczej  doliny potoku Biała Woda z ciekawymi formacjami skalnymi, które miejscami zamieniają się w skalny wąwóz. Dominują tu zbiorowiska suchych łąk oraz muraw naskalnych i kserotermicznych.  

Celem jego utworzenia była ochrona cennego i pięknego krajobrazu, licznych elementów przyrody nieożywionej (skały wapienne i turnie, kamieniste koryto potoku z kaskadami) oraz interesującej flory naskalnych roślin wapieniolubnych i innych rzadkich roślin, m. in. rośnie tu: krwawnik szczecinkolistny, sesleria skalna, stokrotnica górska, kostrzewa blada, zerwa kulista, przytulia nierównolistna, rozchodnik ostry, skalnica gronkowa, goryczka wiosenna i dwulistnik muszy oraz  reliktowe gatunki wysokogórskie ( północne zbocza Smolegowej Skały), takie jak dębik ośmiopłatkowy, pępawa Jacquina i konietlica alpejska.

Przez rezerwat prowadzi szlak turystyczny, a w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu znajduje się Bazaltowa Skałka, będąca jedną z osobliwości Pienin. Skałka stanowi fragment większej pokrywy bazaltowej, który osunął się na dno istniejącego wówczas zbiornika morskiego z leżącego wyżej obszaru.


Rezerwat Biała Woda

Galeria - Rezerwat Biała Woda


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Bia%C5%82a_Woda[dostęp 2015-03-10]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe