Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Bembeńskie

Beskid Żywiecki

Rezerwat leśny

 
Data utworzenia : 2001 (powiększony w 2010)

Powierzchnia : 40,54 ha 
(wg aktów normatywnych)  
   

Położony na terenie wsi Podwik, w dolinie Potoku Bembeńskiego, w gminie Jabłonka.

Występują tu torfowiska. Rezerwat został utworzony celem ochrony zbiorowiska świerczyny bagiennej z olszą szarą i czarną (według innego nazewnictwa jedliny ziołoroślowej Doronico austriaci – abietetum) z rzadkimi ziołoroślami subalpejskimi (rośnie tu m. in. chaber miękkowłosy) oraz naturalnego koryta potoku wraz z jego wodnymi biocenozami.

Niestety, huragan, który przeszedł tędy w listopadzie 2014 roku, całkowicie zniszczył drzewostan w rezerwacie. Ochrona rezerwatowa została zachowana w celu śledzenia naturalnych procesów sukcesji, a w 2010 roku decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie jego powierzchnia została  nieco zwiększona.


Rezerwat Bembeńskie

Galeria - Rezerwat Bembeńskie


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe