Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Barania Góra

Beskid Śląski

Rezerwat leśny

Data utworzenia : 1953

Powierzchnia : 379,85 ha  (wg aktów normatywnych) 


Położony na terenie miasta Wisła i Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego”. Ciągnie się szerokim pasem po zachodniej stronie głównego grzbietu Beskidu Śląskiego, sięgając aż po sam szczyt Baraniej Góry(1220 m n.p.m.).

Na terenie rezerwatu znajdują się obszary źródliskowe Czarnej i Białej Wisełki, dających początek Wiśle. W dolinie Białej Wisełki znajdują się szczególnie malownicze wodospady, największe w Beskidzie Śląskim, od 1987 roku nazywane Kaskadami Rodła.

Prawie całą powierzchnię rezerwatu porastają lasy. Dominuje tu zespół zachodniokarpackiej świerczyny górnoreglowej – jest to starodrzew, w którym najstarsze drzewa mają nawet po 200 lat. W niżej położonych częściach rezerwatu rośnie dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy, żyzna buczyna karpacka i kwaśna buczyna górska. W rezerwacie rośnie m.in. podrzeń żebrowiec, widłak jałowcowaty, wawrzynek wilczełyko, tojad mocny, omieg górski, ciemiężyca zielona, goryczka trojeściowa, pierwiosnka wyniosła, marzanka wonna, kopytnik pospolity oraz bardzo rzadka tocja alpejska.

Rezerwat jest ostoją głuszcza i jelenia.

Przez rezerwat poprowadzona jest ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza na Baranią Górę.


Niestety, drzewostan w rezerwacie, podobnie jak na całym obszarze Beskidu Śląskiego został poważnie osłabiony przez grzyby i korniki. Reszty dopełniły huraganowe wiatry w 2004 roku, które całkowicie wywróciły las w jego północnej części. Szczyt Baraniej Góry, dawniej w całości pokryty lasem, jest obecnie całkowicie pozbawiony drzewostanu.

Rezerwat Barania Góra

Galeria - Rezerwat Barania Góra


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wojewodzki-rejestr-form-ochrony-przyrody[dostęp 2015-04-02]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-04-03]
 

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe