Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Bór na Czerwonem

Kotlina Orawsko-Nowotarska

Rezerwat torfowiskowy

Data utworzenia : 1956

Powierzchnia : 114,66 ha 
(wg aktów normatywnych) 


Położony o 1,5 km od centrum Nowego Targu. Obejmuje  część rozległego torfowiska wysokiego, przylegającego do Doliny Dunajca.

Został utworzony w celu ochrony  dobrze zachowanego torfowiska wysokiego oraz bagiennych i wilgotnych zbiorowisk leśnych występujących w jego otoczeniu a charakterystycznych dla Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. (Część torfowiska podlegała ochronie już od 1925 r.)

Swoją nazwę rezerwat zawdzięcza rosnącemu tu glonowi Zygonium ericetorum, który jesienią wybarwia się na czerwono.

Środkową część rezerwatu zajmuje torfowisko wysokie, o powierzchni ok. 50 ha, otoczone wąskim pasem bardziej podmokłego terenu. Rośnie tu mszar wysokotorfowiskowy, z rzadka porośnięty sosną zwyczajną, sosną drzewokosą i kosodrzewiną. Obrzeża rezerwatu porasta natomiast bór bagienny, z drzewostanem sosnowym z domieszką świerku i sporadycznie brzozy. W rezerwacie rosną liczne gatunki roślin torfowiskowych, m.in. bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna, żurawina drobnolistkowa, borówka bagienna, bażyna czarna, rosiczka okrągłolistna, bagnica torfowa i wełnianka pochwowata. Rośnie tu także wiele rzadkich gatunków grzybów, mchów, wątrobowców i glonów.

W rezerwacie występuje cietrzew, a także rzadkie gatunki płazów: salamandra plamista, kumak górski oraz traszki: grzebieniasta, górska i karpacka.


Rezerwat Bór na Czerwonem

Galeria - Rezerwat Bór na Czerwonem


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe