Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Źródliska Jasiołki

Beskid Niski

Rezerwat krajobrazowy

Data utworzenia : 1994

Powierzchnia :  1585, 01
 ha (wg aktów normatywnych)  

Położony o 4,5 km od wsi Moszczaniec, w miejscu po dawnych łemkowskich wsiach Jasiel i Rudawka Jaśliska,w gminie Komańcza, przy granicy ze Słowacją, na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

Przedmiotem ochrony są naturalne zbiorowiska roślinne obejmujące źródliskowe obszary rzek: Wisłok i Jasiołka. 

Dominującym zbiorowiskiem leśnym jest żyzna buczyna karpacka.

Około 25% rezerwatu to zbiorowiska nieleśne – łąki, zarówno suche, jak i wilgotne, oraz torfowiska, z których najciekawsze to bagno Młaki, położone tuż przy samej granicy.

W rezerwacie rośnie wiele ciekawych i chronionych roślin, m.in. paprotnik kolczysty, smotrawa okazała, sałatnica leśna i  tojad wiechowaty.

Jest on także ostoją zwierzyny – można tu spotkać niedźwiedzia, wilka i rysia.


Rezerwat Źródliska Jasiołki

Galeria - Rezerwat Źródliska Jasiołki


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03-28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-04-02]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe