Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Śnieżyca wiosenna

Pełna nazwa : Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku

Bieszczady Zachodnie

Rezerwat florystyczny

Data utworzenia : 2001


Powierzchnia : 4,94 ha  (wg aktów normatywnych)


Położony we wsi Dwerniczek, w gminie Lutowiska, na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu, Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Beskidy Wschodnie” i obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 ”Bieszczady”.

Przedmiotem ochrony jest wilgotna łąka ostrożeniowa w zakolu Sanu z bogatym stanowiskiem śnieżycy wiosennej (karpackiej). Ponadto rośnie tu m.in. ciemiężyca zielona i pierwiosnka wyniosła, a tuż za rezerwatem ma duże stanowisko pióropusznik strusi.


Rezerwat Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku

Galeria - Rezerwat Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-04-12]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe