Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Łysa Góra

Beskid Niski

Rezerwat leśny

Data utworzenia : 2003

Powierzchnia : 160,74 ha  (wg aktów normatywnych) Położony obok wsi Łysa Góra w gminie Nowy Żmigród, na terenie sieci Natura 2000. Obejmuje zalesione północno-wschodnie stoki Łysej Góry (641 m n.p.m.) i Góry Grzywackiej (567 m n.p.m.).

Przedmiotem ochrony są ekosystemy leśne. Występuje tu głównie przekształcona buczyna karpacka oraz grąd środkowoeuropejski, niewielkie powierzchnie zajmuje też zespół jaworzyny górskiej. W drzewostanie dominują jodła, świerk i sosna z domieszką buka i modrzewia.

Rośnie tu wiele chronionych roślin: m.in. cis pospolity (ok. 150 sztuk; na terenie rezerwatu rośnie największy cis na Podkarpaciu, o obwodzie ok. 170 cm – do niedawna znajdował się na prywatnej działce, obecnie  została ona wykupiona przez nadleśnictwo i włączona do rezerwatu), kłokoczka południowa, kruszyna pospolita, kalina koralowa,  języcznik zwyczajny, marzanka wonna i kopytnik pospolity.

Ciekawostką jest rekordowa czereśnia ptasia o obwodzie pnia 356 cm.

Spotkać tu można bardzo rzadkiego chrząszcza – nadobnicę alpejską.


Rezerwat Łysa Góra

Galeria - Rezerwat Łysa Góra

Bibliografia:
 
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-04-02]
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-04-03]
  • http://lysagora.info/component/content/article/2-news/486-najwikszy-cis-w-wojewodztwie-podkarpackim-ronie-w-ysej-gorze.html [dostęp 2016-03-06]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe