Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Łabowiec

Beskid Sądecki

Rezerwat leśny

Data utworzenia :  1957 (powiększony w 2003 r)

Powierzchnia : 53, 85 ha  (wg aktów normatywnych)  


Położony obok wsi Łabowiec, na północnych zboczach pasma Jaworzyny Krynickiej, w gminie Łabowa, na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Te tereny były objęte ochroną od 1924 roku. Rośnie tu żyzna buczyna karpacka. Celem ochrony rezerwatowej jest ochrona dolnoreglowych lasów bukowych i bukowo-jodłowych, będących pozostałością Puszczy Karpackiej.  Drzewa w rezerwacie liczą  sobie od 70 do 250 lat (przewaga drzew w wieku ok. 140 lat). Najstarsze, obumarłe już jodły, które osiągnęły fizjologiczną granicę wieku, mają wysokość do 40 m i średnicę do 130 cm. Rośnie tu m.in. kopytnik pospolity, szałwia lepka, żywokost sercowaty i marzanka wonna.


 Rezerwat Łabowiec

Galeria - Rezerwat Łabowiec


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03-25]
  • http://www.twojamalopolska.pl/dla_poczatkujacych/przewodnik_po_malopolsce/rezerwat_przyrody_labowiec._d5395_pol.html[dostęp 2015-03- 23]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe