ZARZYCZKA GÓRSKA (Cortusa matthioli)

ZARZYCZKA GÓRSKA

Góry Choczańskie - Wielki Chocz - czerwiec 2008

Rodzina : Pierwiosnkowate.

Roślina objęta częściową ochroną (do 2014 roku ścisłą), wpisana do Czerwonej Księgi Karpat Polskich.

Opis : Bylina wysokości 15-35 cm, cała owłosiona, z przyziemną różyczką długoogonkowych, okrągłych, w nasadzie sercowatych, piłkowano-klapowanych liści. Z różyczki wyrasta bezlistna łodyżka kwiatowa. Kwiaty różowe, zebrane w baldaszki; korona dzwonkowata, 5-płatkowa.

Występowanie : Alpy i Karpaty oraz Ural. W Polsce rzadko, tylko w Karpatach Zachodnich - Tatrach i na Podtatrzu, w Gorcach, w Beskidzie Żywieckim na Pilsku i Policy. Rośnie w piętrach reglowych, w źródliskach, nad brzegami potoków, czasem w lasach.

Kwitnienie : V-VI