WYWŁÓCZNIK OKÓŁKOWY (Myriophyllum verticillatum)

WYWŁÓCZNIK OKÓŁKOWY

Kotlina Sądecka – stawy nad Dunajcem - wrzesień 2015

Rodzina : Wodnikowate.

Opis : Bylina o nagich, nierozgałęzionych łodygach długości do 3m, zakorzeniona lub nie w podłożu. Podczas wysychania zbiornika roślina może tworzyć formę lądową, drobniejszą od wodnej, która wytwarza czasem proste, płożące się kłącza. Liście pierzastosieczne, o nitkowatych odcinkach liściowych, zebrane w okółkach po 5-6. Kwiaty różowawe lub zielonobiałe, 4-płatkowe, o czterech owalnych, zaostrzonych  działkach kielicha, zebrane w okółkach w wyprostowany kłos, wynurzony ponad powierzchnię wody; kwiaty męskie, żeńskie i obupłciowe. Owocem kulista, gładka rozłupnia. Rozmnaża się jednak głównie wegetatywnie przez podział pędów oraz za pomocą turionów.

Występowanie : Półkula północna. W Polsce pospolity na niżu i rzadszy w niższych położeniach górskich. Rośnie w wodach stojących i wolno płynących: stawach, jeziorach, starorzeczach, gliniankach, dołach potorfowych, rowach.

Kwitnienie : VI-VIII